Komunikacja dziś i kiedyś
SITK
background train
  • Artykuł 1
  • Artykuł 2
  • Artykuł 3
  • Artykuł 4
  • Artykuł 5

Historia kolei w Polsce

Szlabany zamknięte, tory całe drżą, a w oddali słychać trąbienie wielkiej, żelaznej maszyny… nadjeżdża pociąg - tak to wyglądało kiedyś i tak wygląda do dziś. Pociągi są nadal bardzo dobrym i wciąż dostępnym środkiem komunikacji, z którego chętnie korzystamy.

Na świecie pierwsze koleje pojawiły się podczas wielkiej rewolucji przemysłowej, która miała miejsce na przełomie wieku XVIII i XIX. W tym okresie nasz kraj znajdował się pod zborami, lecz stan, w jakim znajdowała się Polska, nie ostudził zapału polskich odkrywców, widzących w budowie pociągów ogromną szansę na zdobycie dużych pieniędzy, nieliczących się z kosztami, które należało najpierw ponieść.

Państwo niemieckie, zajmujące Pomorze Gdańskie, pas ziem nadnoteckich, Wielkopolskę, Mazowsze z Warszawą i Płockiem, Podlasie, Kujawy, Częstochowę i Łowicz po pierwszej nieudanej próbie wdrożenia lokomotywy do Huty Królewskiej porzuciło plany na realizację linii kolejowej na swoich terenach. Prusy były w tym czasie zadłużone, więc władza pragnęła zysku, z tego, co już posiadali, a nie inwestowania w nowe środki komunikacji, które mogły zakończyć się niepowodzeniem. Rok 1838 przyniósł dopiero na te ziemie budowę i rozwój linii kolejowych. W dniu 22 maja 1842 roku nastąpiło otwarcie pierwszej linii kolejowej w Polsce, z której pociąg przewoził z Wrocławia do Oławy ponad stu mieszkańców żyjących na terytoriach dawnej Polski.

Tory, których użyto, nie były pierwszorzędnej jakości, strach budziło również to, że dotąd nigdy w kraju nie funkcjonowała kolej, dlatego, aby zadbać, o bezpieczeństwo podróżujących ustawiano co kilometr budki dla dróżników, kontrolujących stan torów, usuwających mankamenty oraz obsługujących rogatki kolejowe.

Natomiast państwo rosyjskie, które zajmowało najwięcej ziem polskich, do sprawy kolei miało nieokreślone podejście… otóż car Mikołaj I zachwycony był nowym wynalazkiem Brytyjczyków, lecz jego doradcy próbowali go od tego pomysłu odciągnąć, mając na uwadze wcześniejszy wybuch powstania listopadowego, w którym Polacy próbowali protestować przeciw władzy rosyjskiej.

Jednak po niezbyt długich dyskusjach podpisano odpowiednie dokumenty i tu zaczęły się problemy. Na budowę linii potrzebowano niemało pieniędzy, których brakowało pomysłodawcom – Piotrowi Steinkellerowi i Henrykowi Łubieńskiemu. Aby jednak doszło do realizacji, postanowiono, wykorzystać inwestorów, dla których wypuszczono około 5000 akcji. Inicjatorzy tej koncepcji mieli nadzieję, że kolej przejdzie na własność państwa, jeżeli akcje wykupi Bank Polski. Jednak tak się nie stało.

Dopiero po kilku intrygach, zaplanowanych przez Steinkellera i Łubińskiego utworzono Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej. W 1839 zaczęto pracę nad budową linii kolejowej, a zakończono ją przez państwo dopiero w roku 1848, ponieważ inwestycje okazały się tak duże, że przerosły stowarzyszenie, które postanowiło zrezygnować z dalszej budowy.

PARTNERZY

Poniżej znajdą Państwo polecane strony tematyczne, zaprzyjaźnione jak i partnerów z różnych dziedzin - dziękujemy za wszelką współpracę!

--------------- ---------------

Card title

Strona tematyczna.

Card title

Reklama.

Card title

Strony komunikacji zagranicznej.

Copyright © 2018. All rights reserved by www.sitk-rp.org.pl